Резервни части

JuliaПланер кабинка с аксесоари Разпереност на крилото 2.0m
10,00 €
TANGO Електро планер Тяло carbon/kevlar Разпереност на крилото 2.0m
74,00 €
Julia Планер Тяло от стъклотъкан Разпереност на крилото 2.0m
55,00 €
Julia Планер Тяло carbon/kevlar Разпереност на крилото 2.0m
74,00 €
Julia Планер Крило Разпереност на крилото 2.0m
122,00 €
Julia Планер V-опашка Разпереност на крилото 2.0m
16,00 €
GINGER Планер Тяло carbon/kevlar Разпереност на крилото 2.5m
82,00 €
VERA 2V Електро планер Тяло от стъклотъкан Разпереност на крилото 2.5m
62,00 €
GINGER Планер, Крило Разпереност на крилото 2.5m
220,00 €
VERA 2V Електро планер Тяло carbon/kevlar Разпереност на крилото 2.5m
82,00 €
GINGER Планер V-опашка Разпереност на крилото 2.5m
49,00 €
VERA 2V Електро планер Крило Разпереност на крилото 2.5m
220,00 €
GINGER Планер кабинка с аксесоари Разпереност на крилото 2.5m
12,00 €
VERA 2V Електро планер V-опашка Разпереност на крилото 2.5m
49,00 €
VERA 2V Електро планер кабинка с аксесоари Разпереност на крилото 2.5m
10,00 €
ALFA Планер Тяло carbon/kevlar Разпереност на крилото 2.8m
98,00 €
ALFA Електро планер Тяло carbon/kevlar Разпереност на крилото 2.8m
98,00 €
ALFA Планер Крило Разпереност на крилото 2.8m
254,00 €
ALFA Електро планер Крило Разпереност на крилото 2.8m
254,00 €
ALFA Планер V-опашка Разпереност на крилото 2.8m
68,00 €
ALFA Електро планер V-опашка Разпереност на крилото 2.8m
68,00 €
ALFA Планер кабинка с аксесоари Разпереност на крилото 2.8m
12,00 €
ALFA Електро планер кабинка с аксесоари Разпереност на крилото 2.8m
12,00 €
ALFA Планер Тяло от стъклотъкан Разпереност на крилото 2.8m
68,00 €
ALFA Електро планер Тяло от стъклотъкан Разпереност на крилото 2.8m
68,00 €
MASTER Електро планер, V-опашка Разпереност на крилото 3.3m
126,00 €
MASTER Електро планер , центроплан Разпереност на крилото 3.3m
385,00 €
MASTER Електро планер, кабинка с аксесоари Разпереност на крилото 3.3m
15,00 €
MASTER Електро планер, Х-опашка-вертикал Разпереност на крилото 3.3m
68,00 €
MASTER Електро планер , тяло от carbon/kevlar Разпереност на крилото 3.3m
144,00 €